Expertiza contabila

 • expertiza contabila judiciara;
 • expertiza contabila extrajudiciara;
 • avizare raportare semestriala;
 • avizare situatie financiara anuala (bilant);

Consultanță fiscală

 • Consultanță fiscală
 • Expertiză fiscală judiciară

Audit financiar

 • audit al situatiilor financiare;
 • audit intern (activitate de cenzorat);
 • auditul conturilor consolidate;
 • auditul operatiunilor financiare;

Analiza financiara

 • analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
 • analiza datoriilor si creantelor;
 • analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • intocmirea bugetului de venituri/cheltuieli;
 • determinarea indicatorilor de analiza financiara

Evidenta contabila

 • contabilitatea registrului de casa;
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie ;
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • intocmirea facturilor  catre client (facturare);
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata;
 • inregistrarea tuturor operatiunilor contabile pana la nivel de balanta contabila si bilant contabil;

Contabilitate/gestiune

 • evidenta global-valorica, cantitativ-valorica,si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • elaborarea balantei de verificare sintetice si a balantelor analitice;
 • evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Salarizare

 • intocmirea statelor de plata;
 • depunerea declaratiilor rectificative;
 • calculul concediilor si evidenta medicalelor;
 • calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • intocmirea fisierelor pentru banci;
 • calculul contributiilor de asigurari sociale;